आइतवार - शुक्रवार : १०:०० बिहान - ५:०० साँझ

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल

निशुल्क फोन न.: १६६०-०१-०००२०

News

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सशस्त्र द्वन्दको क्रममा भएका मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघनका घटनाहरुको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिश गर्न जिम्मेवार छ ।