सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८०५२ उजुरी दर्ता

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल

परिपूरण नीति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा सूझाव दिन आह्वान गरिएको सूचना

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २(ञ) ले परिभाषा गरे बमोजिम सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका;

(क) हत्या,

(ख) अपहरण तथा शरीरबन्धक,

(ग) अङ्गभङ्ग वा अपाङ्गबनाउने,

(घ) शारीरिक वा मानसिक यातना,

(ङ) बलात्काकार तथा यौनजन्य हिंसा,

(च) व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी,

(छ) घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन,

(ज) अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध,

का सम्बन्धमा छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई ऐनको दफा २३ मा उल्लेख भए बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनरुद्धार वा पुनर्स्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्नका लागि आयोगले परिपूरण सम्बन्धी आधार र मापदण्ड तयार गर्न निशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार, सीपमूलक तालीम, विना व्याज वा सहुलियतपूर्ण व्याजमा ऋण सुविधा, बसोवासको व्यवस्था, रोजगारको सुविधा र क्षतिपूर्ति, वा अन्य सुविधा र सहुलियत निर्धारण गरी परिपुरणको लागी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नका लागि पीडितले चाहेको क्षतिपूर्ति, सुविधा, सहुलियतका सम्बन्धमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आफ्नो लिखित राय-सुझाव देहायको ठेगानामा पठाई दिनहुन सशस्त्र द्वन्द्वसंग सम्बन्धित घटनाका पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा लगायत सर्वसाधारण समक्ष अनुरोध छ ।

राय सुझाव दिने ठेगाना :

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग,

बबरमहल काठमाण्डौं

फ्याक्स नं. : ०१-४२२०२९७

ई-मेल ठेगाना : trcbabarmahal@gmail.com

फोन नं. : ०१-४२४६२७५, ४२२३६०१