मुकामहरुको भ्रमण सम्पन्न

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यहरुद्वारा आयोगका विभिन्न मुकामहरुको भ्रमण सम्पन्न भएको छ।

उक्त भ्रमणमा आयोगका पदाधिकारीहरुले द्वन्द्व पीडितहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा अन्तरक्रिया गरि संक्रमणकालिन न्यायको सिघ्र एवं उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि द्वन्द्वपीडित र अन्य सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।