आयोगको कार्ययोजना तयार हुँदै

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको लक्ष्य एवं उद्देश्यलाई मुर्त रुप दिन आयोगले आफ्नो कार्यवधिको आधारमा एक वर्षको कार्ययोजनाको मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ ।

उक्त मस्यौदा आवश्यक छलफल गरि आयोगबाट स्विकृत भएपछि प्रारम्भ हुनेछ । कार्ययोजनाको मस्यौदाले आयोगको कार्यादेश अनुसारका कार्यहरुलाई क्रमिक रुपमा सम्पन्न गर्दै संक्रमणकालिन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने गरि आयोगको मार्ग चित्र तयार गरेको छ ।