आयोगका मुकामहरुलाई पुन: कृयाशील बनाइने

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको हालैको निर्णय अनुसार आयोगमा तत्काल कायम रहेका सातवटा मुकामहरुलाई पुन:क्रियाशिल बनाउन सचिवालयले आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ जनशक्ति,  बजेट र भौतिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरि आयोग समक्ष पेश गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

सोही सन्दर्भमा सचिवालयबाट मुकामहरुलाई पुन:क्रियाशिल बनाउन आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति एवं भौतिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गरि आयोग समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन आयोगको बैठकबाट पारित भएपछि तत्कालिन मुकामहरु पुन:क्रियाशिल हुनेछन्।