सचिवालय

श्री उदय राज सापकोटा
[सचिव]
E-mail: udaya.sapkota@nepal.gov.np

उदय राज सापकोटा मिति २०७७ जेठ २८ गते नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सचिव पदमा नियुक्त हुनुभएको हो । उहाँ मिति २०७७ जेठ २९ गतेदेखि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदस्थापन भई कार्यरत हुनुहुन्छ ।