• Slider 2
  • Slider 1

हाम्रो बारेमा

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ बमोजिम नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषदको मिति २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो । यस आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहेका छन् । श्री सूर्यकिरण गुरुङ्ग - अध्यक्ष श्री लिला उदासी खनाल - सदस्य श्री श्रीकृष्ण सुवेदी - सदस्य डा. माधवी भट्ट पराजुली - सदस्य श्री मञ्चला कुमारी झा - सदस्य यस आयोगको सचिवमा श्री रमेश ढकाल नियुक्त हुनुभएको छ । आयोगको उद्देश्यहरु : बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन, तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् । (१) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सम्बत २०५२ साल फागुन १ गते देखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानवीन गरी...