Commission submits interim report to Government of Nepal

Commission submits interim report to Government of Nepal

आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष अन्तरिम प्रतिवेदन पेश
मिति २०७७।१०।०५ गतेका दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २७ बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मिति २०७६/१०/६ देखि २०७७/१०/५ सम्मको अवधिमा सम्पादन गरेका क्रियाकलाप तथा काम कारवाहीहरुको प्रगति विवरण समेटी तयार गरेको आयोगको अन्तरिम प्रतिवेदन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री माननीय लिलानाथ श्रेष्ठसमक्ष पेश गरिएको छ ।