आइतवार - शुक्रवार : १०:०० बिहान - ५:०० साँझ

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल

निशुल्क फोन न.: १६६०-०१-०००२०
  • आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु सुदूरपश्चिमांचल विकासक्षेत्रका केहि जिल्लाका द्वन्द पीडितहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै ।

  • आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु सुदूरपश्चिमांचल विकासक्षेत्रका केहि जिल्लाका द्वन्द पीडितहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै ।

  • आयोगका सदस्यहरुले आयोगका अध्यक्षज्यु बाट सपथ ग्रहण गर्नुहुदैं ।

  • आयोगका अध्यक्ष श्रीमान सूर्यकिरण गुरुङज्युले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशज्युबाट सपथ ग्रहण गर्नुहुँदै ।

­श्री सूर्यकिरण गुरुङ

skgurung@trc.gov.np
अध्यक्ष

श्री सूर्यकिरण गुरुङ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । आयोगको अध्यक्षको रुपमा नियुक्ति हुनु भन्दा अगाडि उहाँ नोभेम्बर २००७ देखि फेब्रुवरी २०१२ सम्म रुसी महासंघको लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्थ्यो । त्यस भन्दा अगाडि उहाँ संसदको महासचिवमा रही सक्नु भएको छ । विस्तृत विवरणको लागि अंग्रेजी वेभपेज हेर्नुहोला ।

" सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सशस्त्र द्वन्दको क्रममा भएका मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघनका घटनाहरुको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिश गर्न जिम्मेवार छ ।

- ­श्री सूर्यकिरण गुरुङ

सत्य पत्ता लगाउँने

मेलमिलाप

क्षमा दान

न्याय

परिपुरण

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सशस्त्र द्वन्दको क्रममा भएका मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघनका घटनाहरुको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिश गर्न जिम्मेवार छ ।